Proč Vás bolí nohy?


Bolesti dolních konÄetin se nevyhýbají žádnému z nás. Obvykle se jedná o naprosto pÅ™irozený důsledek nároÄného dne, výletu nebo cviÄení. NÄ›kdy se ale stane, že bolest dolních konÄetin signalizuje urÄitý patologický proces. Obvykle se bolesti rozdÄ›lují na traumatické a netraumatické. U úrazového poÅ¡kození pacient podstoupí nejdříve rentgen. Ten se musí provést alespoň ve dvou projekcích, aby z nej bylo poÅ¡kození dobÅ™e patrné. Pokud se jedná o komplikovanÄ›jší nebo Å¡patnÄ› pÅ™ehledné poÅ¡kození je indikováno CT. To může nabídnout i 3D obrázek oblasti. Pokud by se podle mechaniky úrazu jednalo pouze o poÅ¡kození mÄ›kkých struktur (jako jsou svaly a Å¡lachy) je nejlépe pacient vyÅ¡etÅ™it pomocí ultrazvuku.

dolní konÄetiny

Patrné tak budou na vyšetření ruptury svalů nebo hematomy. Pokud vyšetření provede zkušený sonografista, je schopen posoudit i stav kolaterálních a zkřížených vazů v kolenním kloubu. Na ten je jinak nejvhodnější metodou magnetická rezonance. Ta je schopná popsat s velkou senzitivitou poranění vazů, chrupavek, šlach nebo nejasné obrazy z ultrazvuku. Pokud by se u pacienta jednalo o bolesti neúrazového rázu, pak je pravděpodobnější, že se jedná o patologie stylu hluboké žilní trombózy, ruptury Bakerovy pseudocysty, zhoršení stavu osteoartrózy nebo artritidy. Opět využíváme metody jako ultrazvuk, rentgen nebo magnetická rezonance.

fyziÄka a kondice

Velmi typickým nálezem je u pacienta, který si stěžuje na bolesti konÄetin pÅ™i chůzi, omezení toku krve arteriálním Å™eÄiÅ¡tÄ›m. V tom případÄ› je indikováno speciální CT vyÅ¡etÅ™ení s kontrastem, které je schopno odhalit cévní zúžení. V podkolenní jamce se může objevit útvar nazývající se jako Bakerova pseudocysta. Ta komunikuje s kloubním pouzdrem kolene a může dojít k její ruptuÅ™e. V takovém případÄ› je pacient nejlépe vyÅ¡etÅ™itelný pomocí ultrazvuku. Zkrátka, bolestí je spousta a jen dobrým vyÅ¡etÅ™ením je možné pÅ™ijít na příÄinu.