Dva základní typy bazénové fólie

Majitelé nadzemních zahradních bazénů by měli znát dva základní typy bazénových fólií https://www.chlorito.cz/kryci-plachty, které patří do základního vybavení každé nádrže. Ano, je to tak, fólie jsou skutečně tím základním, co potřebujete pro provoz bazénu. Vysvětlíme vám, proč tomu tak je:

Fólie geotextilní

Geotextilní podložky jsou určené k tomu, aby chránily před poškozením bazénové dno. Pokládají se na vyrovnaný povrch proseté zeminy nebo písku a jejich primární funkcí je zamezit protlačování drobných kamínků, větviček, kořínků a dalších drobností, které v proseté zemině zůstaly. Zároveň brání prorůstání trávy a kořenů stromů a keřů ke dnu bazénu a snižují i výskyt hniloby a plísní.

hladina bazénu

Fólie solární

Někdy se jí říká „solární“, ale obvykle ji můžete znát pod názvem „krycí“. Její funkcí je zakrýt hladinu v době, kdy se v bazénu nikdo nekoupe. Zakrývání hladiny není jen tak z „plezíru“ nebo na ozdobu, vedou nás k tomu tři důvody. Za prvé, izolační plastová vrstva pomáhá udržet teplotu vody na vyšší hodnotě, čímž šetří náklady na její ohřev. Za druhé se tímto způsobem brání spadu nečistot na hladinu a jejich usazování na dně. Čím více nečistot do bazénu spadne, tím častěji budete uvádět do chodu bazénovou filtraci, tím častěji budete nasazovat vločkovač, aby zabránil zakalení vody, a tím častěji budete muset vysávat nečistoty z bazénového dna. Z toho logicky plyne vyšší spotřeba elektrické energie a také financí na častější výměnu filtračního písku, dokupování vločkovače a dalších prostředků bazénové chemie.

balónky na hladině

Co však nesmíme opomíjet, je vypařování vody. Zdánlivá maličkost vás v průběhu koupací sezóny může přijít na několik stovek korun. Například z kruhové nádrže o průměru čtyři metry se za půl roku vypaří přibližně jedenáct kubíků vody, což je v hrubém přepočtu na vodné a stočné cca tisíc sto korun. Proč tedy zbytečně plýtvat tam, kde to není nutné?